Information om utbildningen

Information om utbildningen
Kursplaner
Läsårsplanering
Ledningsgruppen
Arbetsordning och planering för ledningsgruppen
Rutiner för betygssättning och återkoppling
Regler för omtentamen
Information om rutinerna för studieuppehåll, studieavbrott och återinträde
Krav för utbildningsbevis
Möjlighet att få särskilt pedagogiskt stöd
Presentation i samband med kursstart

Schema för aktuell kurs finns på kursens webbplats i lärplattformen.